Program STUDENT

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly v Praze 8.

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 3 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání.

Četnost jízd je 1-2 týdně dvě jízdní hodiny

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 2 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání.

Četnost jízd je 2-3 týdně dvě jízdní hodiny

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 1 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání.

Četnost jízd je 3-4 týdně dvě jízdní hodiny