Program STUDENT

INFO O KURZU: Tento kurz finančně zvýhodňuje studenty a dobou trvání se přizpůsobuje jejich časovým možnostem.

Během kurzu pravidelně docházíte na hodiny přednášené teorie do kanceláře autoškoly a to každé úterý od 17.30 do 19.00. Také absolvujete zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly v Praze 8.

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 3 měsíce.

Během kurzu pravidelně docházíte na hodiny přednášené teorie do kanceláře autoškoly a to každé úterý od 17.30 do 19.00. Také absolvujete zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly v Praze 8.

Četnost jízd je 1-2 týdně dvě jízdní hodiny.

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 2 měsíce.

Během kurzu pravidelně docházíte na hodiny přednášené teorie do kanceláře autoškoly a to každé úterý od 17.30 do 19.00. Také absolvujete zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly v Praze 8.

Četnost jízd je 2-3 týdně dvě jízdní hodiny.

Kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem studentů v délce trvání 1 měsíce.

Během kurzu pravidelně docházíte na hodiny přednášené teorie do kanceláře autoškoly a to každé úterý od 17.30 do 19.00. Také absolvujete zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly v Praze 8.

Četnost jízd je 3-4 týdně dvě jízdní hodiny.