Program BASIC

INFO O KURZU: Tento kurz je přizpůsobený těm, kteří už nestudují, takže je v jeho rámci možné domlouvat se na brzké ranní a pozdější večerní hodiny. Eventuálně i na víkendy.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každé úterý od 17.30 do 19.00 hodin. Absolvujete zdravotní kurz a praktickou výuku údržby vozidla. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin zpravidla v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. K jízdám se setkáváme u autoškoly.V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz.

Základní kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem zájemců o řidičské oprávnění v délce trvání 3 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod nebo pouze na konzultace s vyučujícím. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin zpravidla v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly.

Četnost jízd je 1-2 týdně dvě jízdní hodiny.

Základní kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem zájemců o řidičské oprávnění v délce trvání 2 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod nebo pouze na konzultace s vyučujícím. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin zpravidla v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly.

Četnost jízd je 2-3 týdně dvě jízdní hodiny.

Základní kurz přizpůsobený potřebám a časovým možnostem zájemců o řidičské oprávnění v délce trvání 1 měsíce.

Během kurzu můžete pravidelně docházet na hodiny teorie, přednášené u nás v autoškole každou středu od 18.00 do 19.30 hod nebo pouze na konzultace s vyučujícím. Absolvujete povinný zdravotní kurz a praktickou výuku údržby. V průběhu kurzu odjedete 28 jízdních hodin zpravidla v blocích po dvou jízdních hodinách, tedy 14 setkání. V ceně kurzu je učebnice, výukové CD, hodiny teorie, praktický výcvik a zdravotní kurz. K jízdám se setkáváme u autoškoly.

Četnost jízd je 3-4 týdně dvě jízdní hodiny.