Jak se dostat na zkoušky

Jak se dostat na zkoušky a první den na testy…

Magistrát hlavního města Prahy
Nad Vršovskou horou 88/4
Praha 10

Bus – zastávka z kopce Bohdalec vydejte se proti směru jízdy
Bus – zastávka do kopce Bohdalec, vydejte se po směru jízdy
na první křižovatce se dejte doprava,
jděte kolem benzínky Mol rovně,


NEVCHÁZEJTE DO AREÁLU DOKUD NA PLOTĚ NEBUDE CEDULE S NÁPISEM:

Magistrát hl. města Praha
Odbor dopravních agend
Oddělení zkušebních komisařů

 

POZOR! AREÁL NENÍ PRŮCHOZÍ!!!

 

poté co projdete takto označenou branou dojdete cca po 100 metrech ke vchodu do budovy,


kde je opět nápis:

Oddělení zkušebních komisařů
Zkušební místnosti

 

a půjdete po schodech do prvního patra
nad schody zahnete vpravo a v prvních dveřích po levé straně je čekárna magistrátu,
kde počkáte do příchodu někoho z učitelů autoškoly